Jak sestavit rodinný rozpočet?

Hlavní foto Megapůjčky.cz
Mega-půjčky.cz - Logo

Mega-půjčky.cz > Články > Rodinný rozpočet

Rodinný rozpočet zpřehlední příjmy a výdaje


Rodinný rozpočet potřebuje každá domácnost, aby měla pod kontrolou svou finanční situaci a dokázala ušetřit i z toho mála, co má. Začněte si evidovat příjmy a výdaje, rozdělte si je do jednotlivých kategorií a na konci měsíce si spočítejte, kolik jste utratili a kolik ušetřili. Možná se dozvíte, kam mizí Vaše peníze a jaké zbytečnosti si kupujete. Pokud nevíte, jak rodinný rozpočet sestavit, přinášíme Vám pár praktických rad.

Krok č. 1 – Sestavení příjmové stránky

Rodinný rozpočet se sestavuje na začátku každého měsíce a zapisují se do něj všechny předpokládané příjmy a výdaje. K jeho vytvoření si vyhraďte dostatek času a připravte si tužku, papír a kalkulačku nebo si stáhněte do mobilu aplikaci. Rozdělte si papír na dvě části a do prvního sloupce uveďte všechny příjmy, jako je výplata, mzda, sociální dávky nebo důchod. V případě, že Vám některé příjmy plynou za delší časové období, přepočítejte je na příjmy za měsíc. Sečtením všech položek získáte přehled o příjmové stránce domácnosti.

Krok č. 2 – Sestavení výdajové stránky

Do druhého sloupce papíru si poznamenejte, za co utrácíte. Vytvořte si kategorii s pevnými výdaji, do nichž patří nájemné, splátky půjček, platby za energie, telefonní paušály, spoření, výdaje na dopravu, stravné v jídelnách nebo bankovní poplatky. Do druhé kategorie zařaďte méně časté výdaje, které se objevují například jednou za čtvrt roku, a vždy je rozpočítejte na měsíce. Jedná se zejména o povinné ručení nebo pojištění majetku. Do třetí kategorie zaneste kolísající výdaje, jako jsou výdaje na potraviny, léky, oblečení nebo služby.

Krok č. 3 – Vyhodnocení rozpočtu

Pokud neumíte výdaje odhadnout, zapisujte si je v průběhu jednoho až dvou měsíců, čímž získáte představu o jejich skutečné výši. Po sepsání příjmové a výdajové stránky porovnejte, zda Vám zbude alespoň 3 % rezerva z čistého příjmu. Jestliže výdaje převyšují příjmy, snažte se výdaje snížit nebo si pro zvýšení příjmu najděte brigádu či odprodejte majetek.

Vloženo 2.6.2016
www.Mega-pujcky.cz © 2023 SIALINI, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena. | Informace o provozovateli a webu
| Typy půjček | Poskytovatelé půjček | Články | Mapa stránek | Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.
Nejsme poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček.