Nástrahy půjček, na co se zaměřit

Hlavní foto Megapůjčky.cz
Mega-půjčky.cz - Logo

Megapůjčky.cz > Nástrahy půjček

Nástrahy půjček, aneb na co si dát pozor


Při uzavírání půjček narazí člověk na celou řadu potenciálních problémů, kterým se však může vhodnou informovanosti relativně snadno vyhnout.

Jelikož je uzavření smlouvy svobodnou a dobrovolnou vůlí obou stran je nutné, aby obě strany vyjádřili svůj souhlas a to bezpodmínečný. Základem dobrého a kvalitního vztahu je pak dostatečná informovanost obou stran.

Není možné, aby poskytovatel půjčky těžil ze svého postavení a nabízel očividně nevýhodné podmínky svému potenciálnímu dlužníkovi. Avšak v praxi se tak obvykle stává, jelikož banka či bankovní instituce již na jednání přinášejí „svou“ předtištěnou smlouvu. Minimalizovat riziko je možné pouze tím způsobem, že si žadatel o půjčku danou smlouvu poctivě přečte.

Pečlivé čtení

Právě poctivé a velmi pečlivé čtení pomáhá velmi snižovat neočekávané dopady půjček. Ve smlouvách a obchodních podmínkách jsou totiž vyjmenovány prakticky všechny situace, které mohou při právním vztahu věřitel-dlužník nastat. Navíc není důležité jen číst, ale také porozumět textu. V klidu se nad ním zamyslet a rozhodně nepodepisovat smlouvu, která obsahuje sporné či neúplné informace, které se v případě sporu mohou vykládat různými způsoby.

Důležité pojmy k detailnějšímu prostudování jsou rozhodčí doložka, sankce za nesplácení, poplatky za placení a samozřejmě RPSN. Navíc smlouva musí obsahovat obligatorní položky, jinak není možné jí pokládat za platnou. Mezi takové náležitosti patří uvedení RPSN, stanovení podmínek, za kterých může být RPSN změněno, stanovení výše půjčky a od toho odvislých splátek, jejich velikosti, počtu a splatnosti a další podmínky související s následným řešením sporu. Zda se bude jednat o soudní či mimosoudní případ.

Podomní prodejci a inzeráty

Vždy je nutné pečlivě zvážit výběr toho, od koho si budeme půjčovat. Není příliš vhodné odpovídat na nejrůznější inzeráty vylepené na zastávkách či inzerované v novinách. Ty mají za cíl pouze upoutat vaši pozornost a obvykle mají vyšší sazby než velké stabilní instituce, které nabízejí komplexní služby a ne pouze půjčení peněz na ruku oproti směnce či nějakému jinému dokumentu.

Vždy je vhodnější využít služeb zavedené instituce. Je jedno jestli se jedná o banku či nebankovní sektor, jelikož mnohé rozdíly jsou již mezi velkými institucemi smazány a záleží již čistě na volbě člověka, kde bude o půjčku žádat. Vždy by ale měl využít služeb věrohodného poskytovatele, protože přijít o peníze u nesolidního obchodníka je velmi snadné.

Opatrnost především

Vše prostudujte s chladnou hlavou a nevěřte ničemu, co nebudete mít ve smlouvě. V oblasti půjček platí více než kde jinde rčení: když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají. Platí to obzvláště u nebankovních půjček pochybné kvality a historie.


Vloženo 29. 6. 2014
www.Mega-pujcky.cz © 2023 SIALINI, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena. | Informace o provozovateli a webu
| Typy půjček | Poskytovatelé půjček | Články | Mapa stránek | Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.
Nejsme poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček.