Exekuce

Hlavní foto Megapůjčky.cz
Mega-půjčky.cz - Logo

Mega-půjčky.cz > Exekuce

Exekuce v kostce


Exekuce je pojem, který je u nás velmi často skloňován. V září roku 2001 byla zákonem zřízena instituce soudního exekutora, jedná se o soukromou osobu, kterou stát pověřil výkonem exekuční činnosti. Exekutor pracuje na rozdíl od soudů rychle, efektivně a výkonně, protože je na výsledcích své práce přímo ekonomicky závislý. Jeho zisky jsou vypočítávány na základě vymožené částky.

Jak exekuce při své činnosti postupuje

Exekutor je samostatná osoba, která při vymáhání pohledávky - exekuci - postupuje zcela nezávazně. Musí pouze dodržovat platné a aktuální právní předpisy exekuce a přihlížet k rozhodnutí soudu v exekučním řízení.

Pravomoci exekutora

Pokud by vás zajímalo, co si všechno může exekutor k pověřenému dlužníkovi dovolit, přečtěte si následující řádky. Exekutor disponuje pravomocemi k získávání informací o jakémkoliv majetku a údajích dlužníka. Má tak právo zjistit konkrétní hodnotu majetku, čísla bankovních účtů a pojistek dlužníka nebo třeba informace o jeho zaměstnavateli a o pracovním vztahu včetně výše příjmu. Při soupisu majetku může vstoupit do nemovitosti dlužníka, pokud s tím nesouhlasí, může toto učinit i za pomoci policie a zámečníka, který uzamčené dveře otevře. Může ihned zabavit movitý majetek až do výše dluhu, který je potom následně vydražen.

Exekuce a služby exekutorů

V České republice se exekucí zabývá mnoho společností i soukromých osob. Základním předpokladem k této činnosti je existence exekučního titulu. Seznam soudních exekutorů můžete nalézt na internetových stránkách. Při výběru exekutora je vhodné se s ním nejprve o celé situaci předem domluvit a teprve potom přistoupit ke spolupráci. Ve vlastním zájmu, především kvůli vašim výdajům, je vhodné vybírat exekutora, který sídlí v blízkosti dlužníka. Využijete-li služeb exekutora, měla by být sjednána určitá forma smlouvy. Nepodceňujte celý proces a věnujte mu náležitou pozornost.


Vloženo 2. 4. 2013
www.Mega-pujcky.cz © 2024 SIALINI, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena. | Informace o provozovateli a webu
| Typy půjček | Poskytovatelé půjček | Články | Mapa stránek | Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.
Nejsme poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček.