Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?

Hlavní foto Megapůjčky.cz
Mega-půjčky.cz - Logo

Mega-půjčky.cz > Články > Příspěvek na bydlení

Kdo má nárok na příspěvek na bydlení?


Příspěvek na bydlení je druhem sociální dávky, který má smysl. Stát přispívá domácnostem s nízkými příjmy, aby mohly žít důstojně a zvládly každý měsíc zaplatit nájemné. Pokud žijete od výplaty k výplatě a převážnou část příjmu dáváte za bydlení, zjistěte si jestli nemáte nárok na příspěvek na bydlení.

Pro koho je určen příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je určen všem lidem a rodinám, jejichž náklady na bydlení přesahují 35 % z celkových čistých příjmů v Praze, 30 % z celkových čistých příjmů v ostatních částech republiky. Do čistého příjmu se započítávají veškeré příjmy všech členů s trvalým pobytem v bytové jednotce. Nárok na příspěvek na bydlení vzniká v případě, kdy mají žadatelé bydliště na území České republiky a trvalý pobyt v bytové jednotce, k níž se příspěvek vztahuje.

  • Výhody příspěvku na bydlení

    Na rozdíl od jiných sociálních dávek, příspěvek na bydlení je možné získat zpětně za období uplynulých tří měsíců. Tento příspěvek není nijak časově omezen a využít jej mohou nízkopříjmové domácnosti, postižení lidé bydlící ve speciálně upravených bytech a senioři nad 70 let věku.

  • Nevýhody příspěvku na bydlení

    Do čistých příjmů rodiny pro posouzení příspěvku na bydlení se započítávají všechny příjmy, včetně přídavků na dítě a rodičovského příspěvku. O příspěvek na bydlení se žádá na krajské pobočce Úřadu práce a dokládá se mnoha dokumenty, což může mnoho žadatelů odradit již v samém počátku.


Podle čeho se stanoví výše příspěvku?

Pro stanovení výše příspěvku se vychází z počtu osob s trvalým pobytem v bytové jednotce, místa bydliště, velikosti obce, výše společných příjmů a druhu bydlení (pronajaté, družstevní či vlastní). Termínem „náklady na bydlení“ se rozumí všechny výdaje spojené s užíváním bytu, jako je nájemné, energie, odvoz komunálního odpadu a případně i náklady za plnění poskytované s užíváním bytu.


Vloženo 25. 1. 2017
www.Mega-pujcky.cz © 2023 SIALINI, spol. s r.o., všechna práva vyhrazena. | Informace o provozovateli a webu
| Typy půjček | Poskytovatelé půjček | Články | Mapa stránek | Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Kopírování textů a článků bez písemného souhlasu je zakázáno.
Nejsme poskytovatelem ani zprostředkovatelem půjček.